Duurzaam Geen categorie

4 Sleutelelementen om MKB te helpen met een effectief ICT-beleid

Het strategisch ontwikkelen van bestaande bedrijfsmodellen aan de snel veranderende digitale wereld is een belangrijke doelstelling voor het MKB. Het effectief meespelen met de voortzetting van deze digitale verschuiving zal een sleutelrol spelen bij het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. Om kleine en middelgrote ondernemingen hierbij te helpen, volgen hier vier belangrijke bedrijfselementen om in de ICT-strategie te integreren. 

  • Schaalbare oplossingen op het gebied van ICT

Mede door de ontwikkelingen op het wereldtheater, staat het MKB voor moeilijkere tijden dan ooit tevoren.  Gelukkig beheersen kleine en middelgrote bedrijven over een belangrijk voordeel: het vermogen om zich aan te passen en snel te veranderen in een dynamische omgeving. Voor de meeste bedrijven is het van essentieel belang om bij te benen met het tempo waarin ICT binnen onze samenleving wordt ingevoerd. Bedrijven die zich nog in de implementatiefase bevinden, moeten extra prioriteit geven om dit proces te versnellen en de weg vrij te maken voor ICT-oplossingen die de digitale economie zullen aandrijven.

 

Dit is niet langer een “nice-to-have” optie, maar een essentieel bedrijfsonderdeel voor bedrijven die willen overleven in het speelveld van de toekomst. MKB-managers moeten het huidige scenario zien als een grote kans om ICT-processen te vereenvoudigen, beveiligingssystemen te verbeteren, de bedrijfsefficiëntie te optimaliseren en in te spelen op de veranderende behoeften van klanten.

  • Modellen voor digitaal op afstand werken invoeren om de productiviteit te verbeteren

De afgelopen jaren heeft veel bedrijfssectoren ertoe gedwongen om virtuele arbeidskrachten op te nemen in hun werkaanpak. Steeds meer zien bedrijven in dat hun personeelsbestand van de traditionele on-site opzet naar een model moet ontwikkelen die het mogelijk maakt om te werken op afstand. Hierbij is het belangrijk om effectief gebruik te maken van ICT oplossingen waarbij alle afdelingen en eenheden van het bedrijf goed met elkaar verbonden blijven. Virtuele samenwerking speelt niet alleen een vitale rol voor de flexibiliteit en productiviteit van de hele organisatie, maar ook voor een gestroomlijnde klantenreis en lagere kapitaaluitgaven.

3. Digitalisering door mobiele technologieën prioriteit te geven

 

Het nieuwe digitale tijdperk, ook wel Industrie 4.0 genoemd, zorgt voor een revolutie in de manier waarop organisaties hun IT-processen beheren. Voor MKB is het tijd om een digitaal ecosysteem te creëren door mobiele technologieën te gebruiken. Naarmate de digitalisering zich verder ontwikkelt, zal bedrijfsmobiliteit op lange termijn de basis vormen voor duurzame economische groei. Op die manier kunnen bedrijven tegen lagere kosten grotere en ruimere geografische gebieden bestrijken, hogere processnelheden bereiken en de mogelijkheid om hoge gebruikersdichtheden te ondersteunen. 

 

Het ontwikkelen van mobiele technologieën is door virtuele bedrijfsplatforms te optimaliseren, gebruik te maken van hoge internetsnelheden en uitstekend systeembeheer met behulp van een ICT-partner die digitale interferenties kan minimaliseren. 

4. Versterking van de cyberbeveiliging 

 

Naarmate MKB steeds digitaler worden, lopen ze meer kans op grotere risico’s en cyberaanvallen. Er zijn veel kleine en middelgrote ondernemingen die slachtoffer zijn van cyberaanvallen, omdat hackers op de hoogte zijn dat er talloze bedrijven zijn die onvoldoende aandacht besteden aan een behoorlijk beveiligingsbeleid. 

Daar komt bij dat de cybercriminaliteit in een onverhoopte groei zit , waardoor digitale inbraken, phishing, misbruik van toegangsgegevens en aanvallen op de beveiliging van de ‘endpoints’ steeds meer voorkomen. Het MKB moet er dus voor zorgen dat ze de strijdkrachten hebben klaarstaan om de zwakke plekken in de beveiliging en een gebrek aan organisatorisch bewustzijn aan te pakken.