Wonen

Bezwaar WOZ waarde aantekenen loont!

Bezwaar WOZ waarde aantekenen loont wél in heel veel gevallen. Veel Nederlanders vinden de WOZ waarde van hun woning te hoog maar ondernemen géén actie. Dat komt vooral omdat gedacht wordt dat bezwaar aantekenen toch niet helpt. Waarom zoveel moeite doen als het niet helpt? Nou die moeite hoeft u niet zelf te doen. Geef het bezwaar aantekenen tegen te hoge WOZ waarde uit handen. Dat gaat heel simpel en is voor particulieren nog gratis ook. Uit onderzoeken blijkt dat het merendeel van de bezwaren die zijn ingediend door een gespecialiseerd bureau wel gegrond worden verklaard. Dat is dus een reden temeer om bezwaar te laten maken tegen de WOZ waarde door een gespecialiseerd bureau. Als het bezwaar tegen een te hoge WOZ waarde gegrond wordt verklaard is deze aanpassing blijvend en daarmee kunt u aanzienlijk wat geld besparen.

Wat zijn de voordelen van een lagere WOZ waarde?

Wanneer de WOZ waarde lager is betaalt u voor een aantal belastingen ook minder. De belastingen die zijn gebaseerd op de WOZ waarde zijn onder andere:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB). OZB is een belasting die gebruikers én eigenaren van een onroerende zaak in Nederland krijgen opgelegd door de Gemeente.
  • Waterschapsbelasting: De hoogte van de waterschapsbelasting is afhankelijk van de WOZ en deze belasting wordt gebruikt om Nederland droog, veilig en leefbaar te houden.
  • Roerende Ruimtebelasting (RRB): RRB is een belasting die wordt geheven door de Gemeente voor eigenaren van een woonboot, woonwagen, een bedrijfsvaartuig of een kiosk.
  • Inkomstenbelasting; het eigenwoningforfait wordt mede bepaald door de WOZ en komt in Box 1 bij de inkomstenbelasting

Hoe lager de WOZ waarde hoe minder belasting u hoeft te betalen aan bovenstaande belastingen. Een hogere WOZ daarentegen kan helpen bij het verlagen van de hypotheek (boete) rente.

Laat een gediplomeerde WOZ taxateur bezwaar WOZ waarde indienen

U kunt een gespecialiseerd bureau in de arm nemen dat voor u het bezwaar WOZ waarde indient. Dit bureau werkt met gediplomeerde WOZ taxateurs. Het personeel van een gespecialiseerd bureau voor bezwaar maken weet precies welke bezwaar- en beroepsprocedures er gevolgd moeten worden. U kunt zich gratis aanmelden. Het is dan wel van belang dat u het bureau dat bezwaar voor u gaat aantekenen machtigt om dit te doen voor u. Zij verzorgen dan de hele procedure voor u en doen dit gratis. Dat kan omdat bij gegrond bezwaar de Gemeente wettelijk verplicht is hun kosten te betalen. Denkt u dat uw WOZ waarde te hoog is, meld u dan direct (u heeft maar 6 weken na dagtekening van uw aanslag) aan bij een gespecialiseerd bezwaar makers bureau. Grote kans dat zij ook voor u de WOZ waarde omlaag krijgen.

Wat zijn redenen om bezwaar aan te tekenen?

Natuurlijk kunt u bezwaar WOZ waarde laten aantekenen wanneer u ervan overtuigd bent dat uw woning minder waard is. Maar er zijn belangrijkere redenen zoals:

  • Gebrekkig of achterstallig onderhoud
  • Verouderde badkamer, keuken of toilet
  • Aanwezigheid van asbest
  • Ongunstige omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld een industrie terrein of een trein die vlak langs huis rijdt, of een snelweg die vlak bij loopt en voor overlast zorgt
  • Een windmolen

Al deze gegevens kunt u eenvoudig doorgeven aan het bureau dat dan voor u een bezwaar procedure start bij de Gemeente. Wilt u bezwaar WOZ waarde aantekenen? Vraag bezwaarmaker.nl om hulp!