Interieur

Oorzaken en oplossingen bij een vochtige kelder

Water of vocht in de kelder is een veelvoorkomend probleem en moet zo snel mogelijk worden aangepakt. Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben. Lees hier meer over luchtvochtigheid in de kelder en wat je eraan kunt doen.

Oorzaak: Lekkage

Een veel voorkomende oorzaak van een vochtige kelder is lekkage uit een van de water- of afvoerleidingen. Ook een defecte rioolleiding als gevolg van bodemdaling kan aan dit probleem ten grondslag liggen. Lekkend water gaat door de muren of vloer naar de kelder. De leidingen zijn niet altijd zichtbaar, dus het is moeilijk vast te stellen of dit ook de oorzaak van het lek is. Wanneer het water in een vrij snel tempo de kelder in loopt, treedt er vaak leidingbreuk op. Blijft het water langer staan? Ook dan is er waarschijnlijk een lek.

Oorzaak: Zware regen

Bij hevige of langdurige regenval bestaat het risico dat het riool niet al het water meer verwerkt. Je kelder kan onder water komen te staan. Als je een goede afvoer hebt, hoeft je je nergens zorgen over te maken. Controleer daarom de afvoerleiding van tijd tot tijd op verstoppingen. In het ergste geval voorkom dat overstromingen in de kelder

Scheuren in de muren, slechte afvoer of condensatie in de kelder kunnen ook vocht in de kelder veroorzaken.

Gevolgen van een vochtige kelder

Keldervocht heeft een aantal gevolgen. Muurverf en afwerklakken kunnen bijvoorbeeld gaan afbladderen. Kelderhout kan rotten en er kunnen cirkels op de muren ontstaan. Een natte kelder is ook een ideale plek voor de groei van schimmels. Het kan ook voor muffe lucht in de kelder zorgen.

Los vochtigheidsproblemen op

Wanneer je voelt dat er veel vocht in de kelder zit, is een snelle behandeling het beste. Murprotec is al meer dan 60 jaar gespecialiseerd in vochtbeheersing. Ze staan klaar voor jou en zorgen ervoor dat het vochtprobleem helemaal weggaat.